اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 7 سرطان , 1397

اوقات افطار و سحرماه مبارک رمضان

کابل باختر9 جوزا
وزارت حج و اوقاف، اوقات  افطار وسحر شهر کابل ونواحی مربوط آن را مشخص ساخته است.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت حج واوقاف به آژانس باختر: امروزسه شنبه نهم جوزا ،  چهارم ماه مبارک رمضان، درشهر کابل وقت افطار ساعت 3/ 7  دقیقه شام و سحر ساعت 3  سپیده دم مشخص گردیده است .

مشاهده در منبع اصلی