اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

فدراسیون بین المللی حقوق بشر: روند محاکمه مرتکبین جرایم جنگی در افغانستان تشدید یابد

شماری از نهادهای حقوق بشری خواستار تشدید به محاکمه کشانیدن مرتکبین جنایات جنگی در افغانستان شدند.

مشاهده در منبع اصلی