اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 29 سرطان , 1397

اتحادیه اروپا برای مهاجران و بیجاشدگان در افغانستان بیش از ۲۵.۵ یورو کمک کرد

کمیشنری اتحادیه اروپا برای کمک های بشری، اعلام کرد که، ۲۵.۵ میلیون یورو برای کمک به بیجا شده‌گان داخلی در افغانستان اختصاص داده شده است.

مشاهده در منبع اصلی