اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397

برگزاری جلسۀ تعقیبی پیشرفت امور کمیسیون مشترک اقتصادی – تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان

جلسۀ تعقیبی پیشرفت امور کمیسیون مشترک اقتصادی – تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان به ریاست اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در مقر این وزارت دایر گردید.
در رابطه به آماده گی های لازم برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی – تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان، تفاهمنامه های راه آهن، حمایت سرمایه گذاری معادن در مناطق مرزی، ترانسپورت، برق، تحصیلات عالی، هوانوردی،خدمات گمرکی و دیگر مسایل منطقوی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
گفتنی است که در این جلسه که دیروز مؤرخ 8 جوزا سال 1396 برگزار گردید، معینان و رؤسای ادارات ذیدخل نیز حضور داشتند.

مشاهده در منبع اصلی