اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 30 سرطان , 1397

هزاران زن در باميان تحت پوشش برنامۀ سوادآموزى قرار گرفته اند

مقام های وزارت معارف می گويند: در سال روان خورشیدی، برای بیش از ۱۵هزار تن که بيشترين شان را زنان تشکيل مى دهد، در ولايت باميان زمينۀ سواد آموزی فراهم گرديده است.

مشاهده در منبع اصلی