اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 حوت , 1396

هزاران زن در باميان تحت پوشش برنامۀ سوادآموزى قرار گرفته اند

مقام های وزارت معارف می گويند: در سال روان خورشیدی، برای بیش از ۱۵هزار تن که بيشترين شان را زنان تشکيل مى دهد، در ولايت باميان زمينۀ سواد آموزی فراهم گرديده است.

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی