اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 3 حمل , 1397

از واقعیت جنگ تا دورنمای صلح

حدود چهاردهه است که جنگ در افغانستان جريان دارد. اين کشور سال هاي سخت و دشواري را تا کنون تجربه کرده است و پيامدهاي خونبار و زيانبار آن را تحمل کرده است. هر جنگي روزي بايد به پايان برسد و به مردم فرصت داده شود تا استعدادها و ظرفيت هاي خود را…

(Visited 1 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی