اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

آغاز توزیع نمرات رهایشی برای معلمان ولایت لوگر

به اساس فرمان شماره 1091 رئیس جمهور پشین حامد کرزی، در منطقه کاریز ناصر ولسوالی بره کی برک ولایت لوگر 350 جریب زمین برای اعمار خانه های مسکونی برای معلمان این ولسوالی اختصاص داده شده بود.
قرار است از طریق کمیسیون بالترتیب برای خانواده های استادان که به شهادت رسیده اند، معلمین معلول و بعداً برای آنعده آموزگاران مستحق یک – یک نمره توزیع می شود.
همین اکنون در ولسوالی بره کی برک 43 مکتب، 6 مدرسه دینی، 2 دارالحفاظ و یک شاخۀ حمایوی دارالمعلمین فعال می باشد که جمعاً 663 تن مصروف آموزش در بخش های متذکره می باشند.
قابل ذکر است که ولسوالی های خوشی، و محمدآغه دارای شهرک های معلمین بوده و عنقریب در مرکز ولایت و ولسوالی چرخ هم شهرک های معلمین افتتاح خواهد شد.

مشاهده در منبع اصلی