اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 جوزا , 1397

محترم ذکی با معاون سازمان بین المللی مهاجرت دیدار کرد

سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین با لورا تامسن دیدار و گفتگو کرد.

مشاهده در منبع اصلی