اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

سرپُل در آستانۀ سقوط!

  تعدادی از اعضای مشرانوجرگه نسبت به وضعیت امنیتی ولایت سرپُل ابراز نگرانی کردند.

مشاهده در منبع اصلی