اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

مساعدت به ۵۸ خانواده بیجاشده در نورستان

بیش از ۵۰ خانواده بیجاشده در ولایت نورستان مورد مساعدت قرارگرفتند.

مشاهده در منبع اصلی