اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

تفاهمنامه ای به نفع بیجاشدگان هلمند به امضا رسید

تفاهمنامه علیه فقر و گرسنگی میان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند و موسسه  ACF  به امضا رسید.

مشاهده در منبع اصلی