اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 حوت , 1396

تفاهمنامه ای به نفع بیجاشدگان هلمند به امضا رسید

تفاهمنامه علیه فقر و گرسنگی میان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند و موسسه  ACF  به امضا رسید.

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی