اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 جوزا , 1397

۳ پروژه عام المنفعه در لوگر افتتاح شد

  ۳ پروژه عام المنفعه به ارزش مجموعی ۵۸ میلیون افغانی، توسط وزیرمبارزه علیه مواد مخدر افتتاح شد.

مشاهده در منبع اصلی