اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

توحیدی: بالای سیستم تخنیکی تطابق لین‌های برق کار جریان دارد

شرکت برشنا می‌گوید، کار برای تغییر در سیستم برق به هدف افزایش در انتقال برق تاجکستان به کابل، آغاز شده‌است.
وحیدالله توحیدی سخنگوی ریاست برشنا به رادیو آزادی گفت، کار روی تبدیل لین‌های برق سروبی، نغلو و ماهیپر جریان دارد تا این لین‌ها از نگاه تخنیکی با برق وارداتی تاجکستان مطابقت داشته باشند.
وی گفت:
"فعلاً همکاران ما بالای سیستم تخنیکی تطابق لین‌ها کار می‌کنند تا بتوانند لین‌های که برق تولید داخل افغانستان است یعنی از نغلو، ماهیپر و سروبی را با برق وارداتی از تاجکستان و ازبکستان تطابق تخنیکی بدهند."
سخنگوی ریاست برشنا افزود که تاجکستان به غیر از فصل زمستان، برای انتقال برق در فصل‌های دیگر به افغانستان آمادگی نشان داده‌است.
این در حالیست که در حال حاضر، تنها ۳۰۰ میگاوات برق از طریق چهار لین به کابل منتقل می‌شود.

مشاهده در منبع اصلی