اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

یک نشست میان مقامات افغان، چین و پاکستان در بیجینگ برگزار شد

وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که نخستین نشست بحث‌های عملی در پیوند به اتصال منطقه و زیربنا ها میان افغانستان، چین و پاکستان روز گذشته در شهر بیجینگ برگزار شد.
اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این نشست میان هر سه طرف برای اتصال منطقه بر علاوه تمرکز در مورد پروژه‌های زیربنایی، منفعت متقابل و در چوکات طرح یک کمربند یک راه روی اتحاد اقتصادی منطقه بحث شد.
آقای عبدالرحیمزی افزود که حکومت افغانستان در این زمینه چند پروژه کلیدی اتصال چون سکتور سرک و راه آهن و پروژه‌های انرژی آبی و آفتابی را پیشنهاد کرده‌است.
در پروژه موسوم به یک کمر بند و یک راه ۶۵ کشور شامل اند.

مشاهده در منبع اصلی