اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

۲۴ قرارداد به ارزش نزدیک به ۲ ملیارد افغانی از سوی کمسیون تدارکات ملی تصویب شد

در یک صد و یکمین جلسه کمسیون تدارکات ملی به ریاست رییس‌جمهور محمد اشرف غنی، 24 قرارداد به ارزش بیش از 1.89 ملیارد افغانی منظور گردید.

مشاهده در منبع اصلی