اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

توبرکلوز در دوشی کاهش یافته است

پلخمری 8 جوزا باختر
سطح امراض از جمله مرض توبرکلوز در ولسوالی دوشی ولایت بغلان بیش از هفتاد درصد کاهش یافته است.
نور گل رییس شورای انکشافی قریه کلان گذر ولسوالی دوشی با بیان این مطلب به آژانس باختر گفت، قبلاً نسبت عدم مراعات حفظ الصحه محیطی و شخصی خانواده ها در این قریه از هر خانواده یکی دو نفر مریض توبرکلوز موجود بود، اما اکنون ظرفیت سازی یی که از جانب شوراها توسط بنیاد انکشافی آغا خان صورت گرفته است، این مرض در بین مردم به حد زیادی کاهش است.
محمد قدیم که معلم در لیسه قریه کلان گذر می باشد، با ابراز قدر دانی از تلاشهای بنیاد انکشافی آغا خان در راستای تنویر اذهان عامه، علاوه کرد که قبل از دهه هشتاد در قریه کلان گذر یک مبرز هم وجود نداشت، اما اکنون در تمام خانه ها مبرز وجود دارد.
وی گفت، برعلاوه برنامه تطبیق حفظ الصحه محیطی، برنامه نهال شانی، برنامه شمولیت اطفال به مکاتب، برنامه تطبیق واکسین پولیو سرخکان و غیره در این ولسوالی راه اندازی گردید که در کاهش سطح امراض تاثیر گذار بود.
قابل ذکر است که این برنامه ها نه تنها در ولسوالی دوشی بلکه در شش ولسوالی دیگر که  تحت پوشش بنیاد انکشافی آغا خان قرار دارد، نیز تطبیق و عملی گردیده است . ختم/دوستی

مشاهده در منبع اصلی