اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397

پنج پروژه آب رسانی در بغلان به بهره برداری سپرده شد

پلخمری 8 جوزا باختر
پنج پروژه آب رسانی به هزینه بیش از هفت میلیون افغانی از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت بغلان به بهره برداری سپرده شد.
انجنیر گل احمد مموزی آمر آبرسانی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان به آژانس باختر گفت که پروژه های متذکره شامل چهار حلقه چاه و دو شبکه آبرسانی می باشدکه در شهر پلخمری، چم قلعه بغلان مرکزی، حسن تال بغلان قدیم و حسین خیل پلخمری از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات به هزینه بیش از هفت میلیون افغانی ساخته شده است.
وی افزود، با تکمیل این پروژه ها، افزون به دسترسی ساکنان این ساحات به آب آشامیدنی، مشکلات بیش از چهارصد و پنجاه خانواده از ناحیه کمبودآب آشامیدنی مرفوع گردیده است. ختم/دوستی

مشاهده در منبع اصلی