اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

پاسخی بر چند ادعای کذب و دروغ پشتون ها

1- ما پشتون ها مردمان بومی افغانستان هستيم.
جواب: پشتون ها قوم كوچی بودند و تا حال يک تعدادش كوچی باقی مانده اند، كوچی هيچ وقت بومی شده نمی تواند

2- افغانستان از افغان يا (پشتون ها) است به خاطری كه پيشوند اين كشور افغان است.
جواب: نام افغانستان يک نام تقلبی است در سال 1846 میلادی توسط انگليس ها به خاطر امتيازگيری زيادتر به نفع پشتون ها از روس تزاری و هند انگلیسی نامگذاری شد. اين كشور پیش از آن نام اش خراسان بود.

3- ما پشتون ها اكثريت هستيم.
جواب: همه می دانند كه تا به حال هيج وقت نفوس شماری كامل از افغانستان صورت نگرفته است و احصاييه كه شما می دهيد، يک نوع امتيازگيری تقلبی است.

در زمان جمهوریت محمد داوود، اداره مرکز احصاییه با کمک سازمان ملل متحد، سرشماری نفوس را از پلچرخی آغاز و به سوی جلال آباد و کامه و لغمان و تمام مشرقی ادامه دادند و پس از توحید ارقام معلوم که که پشتون ها در منطقه خود که ادعای اکثریت داشتند، از 35 درصد بیشتر نیستند و هنوز مناطق مرکزی و شمال و مناطق غربی کشور که مناطق غیر پشتون اند، سرشماری نشده بود که از هراس این سرشماری را متوقف کردند.

اگر با تعقل محاسبه كنيم، كابل مركز تجمع اقوام است. از آنجا ما قياس كرده می توانيم كه شما اقليت هستيد. در سال 1387 یک موسسه مستقل آمريكايی به نام Independent statistics كه مركزش در كارته 4 كابل بود در روزنامه نيوز آمريكا نشر كرده بود 81 درصد افغانستان غير پشتون است.

4- زبان پشتو زبان ملی و اول افغانستان است.
جواب: ملی كلمه ای است كه تنها بر يک كليت گفته می شود درحاليكه زبان پشتو را تنها پشتون ها می دانند نه اکثریت مردم افعانستان. در اين صورت تنها زبان فارسی يا دری، زبان ملی شده می تواند كه تمام اقشار و اقوام به شمول پشتون ها به آن دسترسی گفتاری و نوشتاری دارند

5- ما اوغان هستيم غيرت پشتونوالی داريم.
جواب: من تا حال نمی دانم حكايت از غيرت پشتونوالی چيست و يا اينكه يک شعار نمايشی است؟ اگر قرار باشد غيرت به خاک فروختن و يا آوردن انگليس، روس و يا پاكستانی باشد، پس شاه شجاع، تركی، امين، نجیب و ملاعمر از همه با غيرت تر هستند.

6- اتن ملی است.
جواب: اتن یک رقص یهودی است که رییس مرکز تحقیقات جهانی اسراییل در اثر خود (تکاپو برای قبایل گمشده) به اثبات رسانده است. اتن کوچک ترین ارزش هنری ندارد بلکه یک خیز و جست وحشیانه قبیله ای است و ديگر اينكه چرا همه چيز كه از شما است بايد ملی باشد؟ چرا از فرهنگ كهن و افتخار آفرين خراسان منكرید و يا اينكه با خراسان و ملت اش كه امروز اكثريت ملت ما را تشكيل می دهد مخالف اید.

همه فاشيستان بايد فرهنگ منطق و حقيقت پذيری را پذيرا شوند و هيچوقت از فرهنگ تزوير و تقلب كار نگيرند. اين به نفع شان نيست چرا كه يك روز حقيقت آشکار می شود و آنگاه سياه رو شود هر که در آن غش باشد.

ثریا بها

مشاهده در منبع اصلی