اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

اوقات افطار و سحرماه مبارک رمضان

کابل باختر8 جوزا
وزارت حج و اوقاف، اوقات  افطار وسحر شهر کابل ونواحی مربوط آن را مشخص ساخته است.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت حج واوقاف به آژانس باختر: امروزدوشنبه هشتم جوزا ،  سوم ماه مبارک رمضان، درشهر کابل وقت افطار ساعت 2/ 7  دقیقه شام و سحر ساعت 01 /3  دقیقه سپیده دم مشخص گردیده است .ختم .احمدی. 

مشاهده در منبع اصلی