اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

کابل باختر  8جوزا
به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی قرار ذیل بود.
یک دالر امریکایی 68افغانی و20پول
یک یورو75افغانی  و90پول
یک پوند 80افغانی و86پول
یک ریال سعودی18افغانی و15پول
یک درهم امارات  18افغانی  و55پول
یک هزار روپیه پاکستانی639 افغانی
یک هزارروپیه هند1040افغانی
هزارتومان ایرانی 17 افغانی و90پول
ختم/فرزانه

مشاهده در منبع اصلی