اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397

دو پزشک دولتی که مامور تداوی طالبان بودند، بازداشت شدند

پزشکان دولتی که برای درمان زخمی های طالبان به ولسوالی علی نگار لغمان می رفتند از سوی نیروهای دولتی بازداشت شدند.

به نقل ازیک، فرمانده پولیس لغمان می گوید که دو پزشک دولتی زمانیکه برای تداوی زخمی های گروه طالبان از مرکز لغمان بسوی ولسوالی علی نگار در حرکت بودند از سوی نیروهای دولتی در منطقه چنجار باز داشت شدند.

فردی که در انتقال این دو پزشک همکاری کرده است برادر رییس یکی از مقام های ولایت لغمان است.

این دو پزشک درحالی به اتهام همکاری با طالبان بازداشت می شوند که بارها از وجود عناصر نفوذی و ستون پنجمی ها درداخل نظام شکایت می شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی