اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

والی تخار از مقامش استعفا کرد

محمد یاسین ضیا، والی ولایت تخار به روز یک‌شنبه از سمتش استعفا کرده و استعفانامه‌اش را به ادارۀ ارگان محل تحویل داده‌است.
مسؤولان در ادارۀ ارگان‌های محل می‌‌گوید، استعفانامه‌یی والی ولایت تخار را دریافت کرده‌است.
سخن‌گوی ادارۀ ارگان‌های محل می‌گوید که استعفانامه‌یی آقای ضیا را به ارگ ریاست جمهور تحویل داده‌است.
در عین حال منیره یوسف‌زاده به رسانه‌ها گفته‎است که تابه حال محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در مورد استعفای آقای ضیا تصمیم نگرفته‌است.
از سوی‌هم، سخن‌گوی ادارۀ ارگان‌های محل به طور مشخص نگفته‌است که والی ولایت تخار به کدام دلیل از سمتش‎ کناره‌گیری کرده‌است.
اما گفته می‌شود که محمد یاسین ضیا به دلیل تمرکز قدرت در مرکز افغانستان‌ استعفا داده‌است.
کناره‌گیری والی ولایت تخار ازمقامش در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت امنیتی در این ولایت به حالت خوبی قرار ندارد.

مشاهده در منبع اصلی