اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

صرفه جویی بیش از چهل دو میلیون افغانی در وزارت امورمهاجرین

مسوولان وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان می گویند که از بودجه عادی سال 1395 این وزارت 42 میلیون افغانی صرفه جویی شده است.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان در یک کنفرانس خبری  گفت: درپی تفتیش روند توزیع زمین در ولایت لغمان مشخص شده بود که در توزیع نمرات رهایشی درشهرک سرخکان قرغه ای، فساد گسترده انجام شده است.
وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان همچنان افزود که در ولایت بلخ شمار زیادی از نمرات رهایشی قابل استرداد دانسته شده وروند آن جریان دارد.
وی اظهار داشت: وزارت مهاجرین در سال های گذشته در ردیف اول ادارات آلوده به فساد قرار داشت، اما درگزارش اخیر اداره MAC   هیچ مورد سرخ در فعالیت های این وزارت وجود نداشته است.
به گفته وزیر امور مهاجرین، در ولایت پروان در شهرک بینی ورسک، 1800 جریب زمین از دست غاصبان پس گرفته شده ودر ولایت خوست هم ساحه تجاری وبلند منزل های شهرک قلموال مینه از تصرف غاصبان بیرون شده است.

مشاهده در منبع اصلی