اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

هلی‌کوپترهای سرگردان و ضرورت ابهام زدایی در وضعیت امنیتی

ديروز باز هم از ولسوالي هاي خوگياني و واغظ ولايت غزني، گزارش شده است که طياره هاي ناشناس در اين مناطق نشست داشته و براي طالبان تجهيزات نظامي و مواد مورد نياز شان را رسانده اند. تا کنون بارها گزارش هايي مبني بر انتقال تجهيزات نظامي و مواد مورد…

مشاهده در منبع اصلی