اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

ورزشکاران سامبو و کورش افغانستان عازم ازبکستان شدند

ورزشکاران تیم سامبو کورش افغانستان به‌هدف اشتراک در مسابقات آسیایی به تاشکند پایتخت ازبکستان رفتند.
منور شهزاد مسئول بخش مطبوعات کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت که از افغانستان در مسابقات آسیایی ۱۴ ورزشکار دو مربی و دو هیئت اشتراک کردند.
این مسابقات به‌تاریح اول جون در تاشکند آغاز و الی ۵ جون دوام می‌کند.
سامبو کورش یکی از بازی‌های عنعنوی افغانستان و بخش از مسابقات پهلوانی است.
درین مسابقات بازیکنان ۳۶ کشور آسیایی اشتراک می‌کنند.

مشاهده در منبع اصلی