اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

افغان‌های مهاجر فاقد اسناد در پاکستان ثبت و راجستر می‌شوند

آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نشان می‌دهد که ۷۰۰ هزار افغان بدون اسناد هویت و اسناد اقامت در پاکستان زندگی می‌کنند.
اکنون این وزارت مصمم است به این شهروندان افغان مقیم پاکستان اسناد هویت توزیع کند، تا حکومت پاکستان به آنان اسناد اقامت دهد.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت برای تثبیت هویت مهاجرین افغان مقیم پاکستان ۱۰۰ تن از سوی حکومت افغانستان توظیف می‌شوند و بقیه کارها مشترکاً از سوی دو کشور انجام می دهد.
سید حسین عالمی بلخی، می گوید"کسانی که فاقد مدرک استند، باید تازه راجستر شوند. یک هیأت هفته گذشته رفته بود پاکستان تحت ریاست معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین، کارها را در آنجا تعقیب کردند و سر طرزالعمل صحبت کردند و توافق شد به زودی پروسۀ راجستریشن در آنجا آغاز شود و رهبری آنرا دولت افغانستان دارد".

مشاهده در منبع اصلی