مطالب مرتبط:

کوهستان های افغانستان؛ محل تجدید قوای داعش علیه روسیه!

مطالب اخیر