اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

آغاز سختگیری های امریکا برای مجاب کردن پاکستان!

ادام کینزینگر گفت: امریکا باید در سیاست خارجی خود با پاکستان سخت‌گیرانه‌تر رفتار کند!

مشاهده در منبع اصلی