اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 جوزا , 1397

مسجد جامع جعفری افتتاح شد

کابل باختر ۷ جوزا فراه
مسجد جدید جعفری  امروز از سوی  مسولان  وزارت حج واوقاف در مربوطات نا حیه  سوم شهر فرا ه افتتاح شد
محمد ناصر مهری سخنګوی  والی  فرا ه به خبر نگار محلی آژانس باختر ګفت  مسجد متذکره  از بودیجه  انکشافی وزارت حج واوقاف  به هزینه پنجا ه هزار  دالر امریکایی   به صورت پخته واساسی  اعمار گر دیده است که در یک وقت  ګنجایش سه  صد  نماز گزار را دارد
مهری خاطر نشان کرد که این پنجمین  مسجد ی است که از سوی وزارت حج واوقاف  در فراه اعمار میگر دد.ختم/بامی

مشاهده در منبع اصلی