اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

کار ساخت سرک بازار غجور ولسوالی جاغوری شروع شد.

این سرک به طول ۲ کیلومتر توسط برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات با هزینه ۶۷ ملیون افغانی قیرریزی می‌گردد.

مشاهده در منبع اصلی