اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

بیش از چهل دو میلیون افغانی در وزارت امورمهاجرین صرفه جویی شده است

کابل 7 جوزا/ باختر
وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان از بودجه عادی سال 1395 این وزارت 42 میلیون افغانی صرفه جویی کرده وبه حساب دولت برگشت داده است.
به گزارش آژانس باختر، سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان امروز  در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت با بیان مطلب فوق  افزود: درپی تفتیش روند توزیع زمین در ولایت لغمان مشخص شده بود که در توزیع نمرات رهایشی درشهرک سرخکان قرغه ای، فساد گسترده انجام شده است.
بلخی گفت که افراد ذیدخل در این دوسیه به څارنوالی معرفی شده اند.
وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان همچنان گفت که در ولایت بلخ شمار زیادی از نمرات رهایشی قابل استرداد دانسته شده وروندآن جریان دارد.
او گفت در ولایت پروان در شهرک بینی ورسک، 1800 جریب زمین از دست غاصبان پس گرفته شده ودر ولایت خوست هم ساحه تجاری وبلند منزل های شهرک قلموال مینه از تصرف غاصبان بیرون شده است.
بلخی در همین حال از تهیه وتصویب پالیسی مبارزه با فساد اداری وبرنامه تطبیقی آن، ایجاد کمیته تطبیق پالیسی مبارزه برضد فساد اداری وهمکاری به موقع با کمیته مستقل مشترک نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری( MAC ) به عنوان دیگر فعالیت های اداره اش در زمینه مبارزه با فساد اداری یاد کرد وافزود: وزارت مهاجرین در سال های گذشته در ردیف اول ادارات آلوده به فساد قرار داشت، اما درگزارش اخیر اداره MAC  هیچ مورد سرخ در فعالیت های این وزارت وجود نداشته است.ختم/ نالان

مشاهده در منبع اصلی