اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

سه هزار خانواده از پروژه های عمرانی مستفید شدند

جوزجان  7 ثور باختر
سه هزار خانواده از پروژه  های عمرانی  درجوزجان مستفید شدند.
یازده پروزه انکشافی وزارت احیا وانکشاف دهات دیروز  درولایت جوزجان  به بهره برداری سپرده شد.
معراج الدین شمس معین مالی واداری  وزارت احیاوانکشاف دهات  به خبرنگار آژانس باخترگفت که این پروژه  ها در ولسوالی های آقچه  خواجه دوکوه و قریه های شهر شبرغان راه اندازی شدوحدود  سه هزارخانواده درمربوطات یادشده از مزایای ان استفاده خواهند نمود .
منبع افزود این پروژه ها بیشتر از چهل میلیون هزینه برداشته است هر پروژه سهولت های قابل ملاحظه  را برای روستاهای مختلف فراهم کرده است.
انجینیر محمد یوسف سعید رئیس احیا وانکشاف دهات گفت این پروژه هامل  پل و پلچک  دیوارهای استنادی  حفر چاه های عمیق  جغل اندازی سرک ها  شاخت حوض های سرپوشیده وسربند ها میباشد.
منبع گفت که در چهارده سال گذشته دو هزار پروژه خورد وبزرگ از طریق برنامه های مختلف  وزارت احیا و انکشاف دهات در مر بوطات ولایت جوزجان مورد بهره برداری قرار گر فته است .
ختم/ شکریه عظیمی

مشاهده در منبع اصلی