اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

آریانا سعید مشکل بزرگ کشور را حل کرد(عکس)

آریانا سعید با اشاره به لباسی که در کنسرت پاریس پوشیده بود، گفته است که من امروز یکی از بزرگترین مشکلات افغانستان را حل می کنم. بعد با تمام وجود این پیراهن را آتش زد.

من فکر می کنم واقعا لباس آریانا سعید بزرگترین مشکل کشور است؛ در همین یک هفته قبل چند نفر بخاطر این لباس انتحار کردند، هزاران نفر کشته و زخمی شدند؛ تعدادی هم خودکشی دسته جمعی کردند و تعدادی نیز ایمان شان خراب و ویران شد و در کنار همه اینها معادلات سیاسی کشور بر هم خورد، اقتصاد افغانستان خراب و ارزش دالر نزول کرد.

با همه اینها آگاهان مسایل بحران در منطقه یکی از دلایل حضور داعش در افغانستان را موجودیت آهنگ های شاکوکو جان دانسته و اختلاف شدید میان روسیه و آمریکا بر سر جزایر قناری روی نقشه اندام آریانا سعید را نیز یگانه عامل اصلی بحران در کشور می دانند.

از دیگر عواملی که لباس آریانا سعید بزرگترین مشکل افغانستان است، موضوع بیکاری و اختطاف و قتل های زنجیره ای است. حتی این بحران به خارج از کشور کشیده شده است و اگر آریانا سعید شلوار کردی می پوشید امروز ما شاهد انفجار در منچستر نمی بودیم.

به هر صورت خوب شد آریانا سعید به این نتیجه رسید که بزرگترین مشکل کشور را حل کرد تا همه خیالشان راحت شد و امشب می توانند بدون فکر کردن به کش و قوس های بدن آریانا سعید بخوابند و در نتیجه اینکه ما سر از فردا شاهد هیچ انفجار و انتحار و بدبختی ملت قهرمان پرور افغانستان نیستیم.مهدی ثاقب

مشاهده در منبع اصلی