مطالب مرتبط:

نادری: بلاک‌های خواجه رواش به مستحقین آن توزیع می‌شود

وزیر شهر سازی و مسکن افغانستان می گوید بلاک های رهایشی خواجه رواش واقع در شمال کابل در ماه آینده به مستحقین آن توزیع می شود سید سعادت منصور نادری امروز حین بررسی پیشرفت کار ای

مطالب اخیر