مطالب مرتبط:

امضای تفاهمنامه کمک ٧٢ میلیون دالری چین به افغانستان

مطالب اخیر