اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

امضای تفاهمنامه کمک ٧٢ میلیون دالری چین به افغانستان

تفاهمنامة کمک هفتاد و دو میلیون دالری چین به افغانستان، میان وزیر مالیه افغانستان و سفیر چین در کابل به امضا به امض رسید.
 اکلیل حکیمى وزیر مالیه، در مراسم امضاى این قرارداد گفت: چین در آغاز سال 2014 بستة کمکى 330 میلیون دالر امریکایى در بخش هاى ساختمان، خط آهن، شاهراه ها، اعمار بندها و تولید انرژى را اعلام کرد، که این 72 میلیون دالرامریکایى آخرین بخش همان بسته  کمکى مى باشد.
وزیر مالیه کشور اظهار داشت: “چین علاقمند است که در بخش اعمار راه ابریشم و راه آهن خط چین و توسعة شبکه فایبر نورى در افغانستان، کمک نماید”.
وی افزود که این کشور تعهد نموده که در آینده نیز به کمک هایش با افغانستان ادامه دهد و به همین منظور، گفتگوها میان مقام هاى دو کشور آغاز شده است.
یوجینگ سفیر چین درکابل گفت: قراراست هفته آینده، به هدف بیشتر شدن کمک هاى کشورش با افغانستان، نشستى میان مشاورین رییس جمهور در چین  برگزارگردد که درآن روى پیشرفت ها، چالش ها و نیازمندى ها صحبت خواهد شد.
 سفیر چین با تاکید بر ادامه کمک هاى کشورش با افغانستان افزود که کشورش، از پیشرفت ها در افغانستان حمایت مى کند و به کمک هاى خود ادامه خواهد داد.
قابل ذکر است که کمک یاد شده به منظور تمویل و تطبیق پروژه های خانه سازی در مرکز و ولایات، کامپلکس ادارات دولتی و دیگر پروژه های دارای اولویت افغانستان، به مصرف خواهد رسید.

مشاهده در منبع اصلی