مطالب مرتبط:

فوری: آتش سوزی در مارکت کوته سنگی کابل(عکس)

در مارکت زدران کوته سنگی کابل آتش سوزی رخ داده است شاهدان عینی می گویند آتش سوزی از طبقه دهم آغاز شد و به طبقه هشتم مارکت گسترش یافته است هرچند علت این آتش سوزی روشن نیست، اما گفته می‎شود برخاسته از شارتی برق است آتش نشانان به محل رویداد رسیده اند و گفته می‎شود که  تا اکنون یک تن در این رویداد زخمی شده است

مطالب اخیر