اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 سنبله , 1397

توزیع کمک های بشری برای ۷۷ خانواده بیجا شده در ولایت کندز

روز گذشته  ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندز با همکاری موسسه (NRC) برای ۷۷ خانواده بیجا شده کمک های بشری توزیع نمود.

مشاهده در منبع اصلی