اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ننگرهار از بازگشت۳۸۰۰ مهاجر افغان از پاکستان خبرداد.

  ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ننگرهار با ابراز این خبر گفت که ۸۲۰ خانواده مهاجر افغان که ۳ هزار و ۸۴۲ نفر شامل…

مشاهده در منبع اصلی