اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 3 سنبله , 1397

تاکید صبغت الله مجددی به کنارگذاشتن اختلاف های قومی و مذهبی

صبغت‌الله مجددی، یکی از رهبران جهادی تاکید می‌کند که باید اختلاف‌های دینی، مذهبی و قومی از میان برداشته شوند.
این رهبر جهادی و رییس شورای عالی احزاب جهادی و ملی در مراسمی که روز یک‌شنبه(۱۰ ثور) در مراسمی به هدف یادبود از هشت ثور یا سال‌روز پیروزی مجاهدین برگزار گردیده بود، به چنین مسئله‌یی تاکید کرد.
آقای مجددی گفت که همه یک مشت واحد هستید و اختلاف‌های دینی، مذهبی، سیاسی و قومی را یک‌طرف بگذارید که اگر یک پارچه باشیم هیچ قوتی در برابر ما کاری نمی‌تواند.
در همین حال کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری و معاون شورای عالی احزاب جهادی و ملی در این مراسم گفت که من جدا نگران هستم با ادامۀ جنگ افغانستان تبدیل به سوریۀ دیگر نشود.
او افزود که تا امروز دشمنان افغانستان در جهت اختلاف انداختن بین مردم افغانستان ناکام شدند و هرچه زمان می‌گذرد، پشتون، تاجیک، هزاره، ترکمن و دیگر اقوام افغانستان با هم متحد‌تر می‌شوند.
خلیلی خاطرنشان ساخت دشمنان ما که بخواهند جنگ‌های فرقه‌یی شیعه و سنی را راه بی‌اندازند، این آرزو را به گور خواهند برد.
او این را هم گفت که حلقاتی در منطقه و جهان به جهاد جفا کردند و چهرۀ جهاد در افغانستان را به شکل دیگری تعریف کرده مترادف با تروریزم و دهشت‌افگنی می‌دانند.
آقای خلیلی اضافه کرد که امروز به نحوی از انجا وقتی نام مجاهد گرفته می‌شود یعنی دهشت‌افگن و وقتی نام جهاد گرفته می‌شود، دهشت‌افگنی و تروریزم تعبیر می‌شود.

مشاهده در منبع اصلی