اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

هفت و هشت ثور؛ دو روز متفاوت با پی آمدهای یکسان

هفت و هشت ثور درتاريخ افغانستان روزهاي فراموش ناشدني هستند، اين دو روز با رويداد متفاوت، پي آمدهاي يکسان داشته است. کودتاي خونين هفتم ثور، از سوي خلقي هاي طرفدار کمونيزم به رهبري نور محمد تره کي صورت گرفت،در…

مشاهده در منبع اصلی