اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

حکمتیاردر لغمان: جنگ طالبان با دولت نامشروع است

مشاهده در منبع اصلی