اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

حکمتیاردر لغمان: جنگ طالبان با دولت نامشروع است

مشاهده در منبع اصلی