اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

پنتاگون می گوید که دو سربازآمریکایی در افغانستان احتمالا دراثر تیراندازی نیروهای خودی کشته شده اند

مشاهده در منبع اصلی