اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 عقرب , 1397

برخی احزاب سیاسی از اظهارات گلبدین حکمتیار استقبال کردند

برخی از احزاب سیاسی افغانستان از اظهارات امروز گلبدین حکمتیار استقبال کردند.
محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون دوم ریاست اجرائیه می‌گوید که امیدوار است تا دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت نیز به روند صلح بپیوندند.
از سوی دیگر، حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم نیز از اظهارات گلبدین حکمتیار استقبال می‌کند.
گلبدین حکمتیار امروز در میان شماری از طرفدارانش در ولایت لغمان سخنرانی کرد و در کنار محکوم کردن کشتار مردم افغانستان از مخالفان مسلح دولت خواست تا از جنگ بی‌معنا و نامقدس دست بردارند.
آقای حکمتیار به گونه واضح با برادر خطاب کردن طالبان، از این گروه خواست تا برای تأمین امنیت در افغانستان قدم بردارند.

مشاهده در منبع اصلی