اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 16 سنبله , 1397

فساد؛ علت تضعیفِ عملکردِ نیروهای امنیتی!

  فرانس مایکل میلبن درآخرین دورازنشست نمایندگی اتحادیه اروپا درکابل بر لزوم مبارزه با فساد در نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد.

مشاهده در منبع اصلی