اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

فساد؛ علت تضعیفِ عملکردِ نیروهای امنیتی!

  فرانس مایکل میلبن درآخرین دورازنشست نمایندگی اتحادیه اروپا درکابل بر لزوم مبارزه با فساد در نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد.

مشاهده در منبع اصلی