اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 20 سنبله , 1397

هواخواهان حزب جنبش: رئیس جمهور به وعده‌هایش عمل نکرده‌است

هواخواهان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در ولایت سرپل گردهمایی را راه اندازی کردند.
اشتراک کننده‌های این همایش شعار می‌دهند، در صورت نا دیده گرفتن خواسته های شان از سوی حکومت، به گردهمایی شان ادامه خواهند داد.
هواخواهان حزب جنبش ملی تأکید دارند که گویا رئیس جمهور اشرف غنی وعده های‌که در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری به جنرال دوستم داده بود، به آن عمل نکرده‌است.

مشاهده در منبع اصلی