اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 سنبله , 1397

کار ساخت دو سرک در نورستان آغاز شد

کار ساخت سرک در ولسوالی‎های وامه و وانت وایگل نورستان آغاز شد.
حافظ عبدالقیوم والی نورستان به رادیو آزادی گفت، این دو سرک به هزینه نزدیک به ۵۵ میلیون افغانی از بودجه وزارت انکشاف دهات افغانستان اعمار می‎شوند.
او بیشتر در این مورد گفت:
"این سرک ۲ اعشاریه ۶ کیلومتر در قریه جمایش، ۲ اعشاریه ۵۷ کیلومتر در قریه جمادیش و ۱۲ اعشاریه ۷ کیلومتر از قریه وان تا کُند قرار داده شده که هزینه آن ۵۴ اعشاریه ۵ میلیون افغانی است."
به گفته والی نورستان، کار اعمار این دو سرک که مشکل صدها خانواده را رفع خواهد کرد، در مدت هشت ماه تکمیل خواهند شد.

مشاهده در منبع اصلی