اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 سنبله , 1397

نظر یکی از علمای دینی بلخ در مورد حمله بر قول اردوی ۲۰۹ شاهین

سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین می‌گوید، مهاجمان یونیفورم نظامی به تن داشتند و در مسجد آنجا به روی نمازگذاران آتش گشودند …

مشاهده در منبع اصلی