اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

چرا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه متفاوت خوانده شده‌است؟

مردم فرانسه امروز تحت تدابیر شدید امنیتی به مراکز رای دهی می‌روند. آگاهان امور انتخابات این دور ریاست جمهوری …

مشاهده در منبع اصلی