اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 سنبله , 1397

افغانان مقیم اروپا علیه پاکستان اعتراض کردند

اصغرخیل منگل یکی از اعضای جرگه افغانان مقیم اروپا هدف از برگزاری گردهمایی شان را انتقاد بر سیاست های به گفته او مداخله گرایانه پاکستان …

مشاهده در منبع اصلی